Search form

Hacutjin Casahmi Apóstol 9:19

19Hane xi cajinë me niñu ne, casacuhñu rë me.

Sua Saulo machaya rë xuta tsëhë Jesús

Hya xi camá ne, cavéjña Saulo ngujo nixtin ngajan Damasco cojo xuta ladu rë Jesús.