Search form

Colosenses 3:11

11Ngajan xi cuendaain rë ¿há xutaxín o há xuta tjë rë Israel má ngayaan?, ¿há cati chuxin naja o há catiin rë?, ¿há xuta ngu nangui ngayaan?, ¿há tichjá cjuatacun naja?, ¿há xuta caxteña ngayaan, o há xuta ndaya tjin ngayaan? ta Cristu ni ne, me vëhë xi jercu tu vengui chjí camahani rë me.