Search form

Efesios 1:21

21Jercu hñu camahani cjua rë Jesucristu xi cumá rë yëjë ni hasen, yëjë ni ángel, yëjë ni rey hasen xi hacuaha vitexa ngajan sa xi nixtin quihndë o sa xi nixtin xi nduva ngascan. Hacuaha hitsë sa jyë hnga ñihi rë xa xi tacuntsja me.