Search form

Efesios 2:13

13Peru quihndë xi camá tsëhë Cristu yun, handasa xi hya jemu xin nechun xi cuma rë Nina, peru hindë casacu cahndë́ camatiña yun ngatsë rë jni rë Cristu xi cavanga hya xi cahme me.