Search form

Efesios 3:10

10Cuatjin camá cojo sa xi nixtin quihndë ne, ngajñi xuta yungun rë Nina ne, tsingacun rë cjuahasen rë Nina, cojo sa xi yëjë ni hasen, yëjë ni ángel xi hacuaha vitexa ngajan ngahnga, machaya rë xi jemu cjín xcusun rë cjuahasen jan ta,