Search form

Efesios 4:31

31Hacuaha tiyujunxun yëjë ni cjuachan, yëjë ni cjuasuë, yëjë ni cjuahnga, yëjë ni cjuachjataha cojo yëjë sa xcusun cjuatsehen