Search form

Efesios 6:10

Xcusun ndaja xi sua Nina yaan xi cuisecoo naja xi nihña si cojo xitsehen

10Sacuaha ngu sa cjua xi cuichjá cojo nuju ngayun xingueen, cojo ngahñu xi sua me xi tjercu hñu camahani ne, tiyujuhñu cjuatacun nuju xi tjin tangun yun cojo Nai naja.