Search form

Efesios 6:18

18Hacuaha quitaha tinihñu oración nuju yëjë ni hora. Tinújun hacuaha chjahyun rë Nina ngatsë rë Hasen rë Nina. Cojo sa xi cuma nihñu vihi, quitaha nechun cuidadu, hacuaha tinihñu oración nuju ngatsë rë yëjë xuta ladu rë Nina.