Search form

Efesios 6:19

19Hacuaha tinihñu oración ngatsë naha. Chjahyun xi Nina ne, sua sa ná me cjua hya xi cuichjá, hane cuma cuichjá nguñajacacun cojo sa xi suá cumachaya rë xuta tsëhë cjua ndajyihi rë Nina xi cuaxëtje rë xuta ta,