Search form

Efesios 6:5

5Hacuaha ngayun xi nihñu xa handasa mosu xi cavatsë me yun ne, tinuhyun tsëhë patrón nuju nguehe xcun cjuahñu vihi, tjin ngutacun xi nihñu xa, hacuaha nihñu nguñajatacun, sacuaha xi tinihñu ngatsë rë Cristu.