Search form

Gálatas 1

1Ngahan Pablo ne, má ngahan apóstol, hacuiin ngatsë rë xi xuta catsingatju ná me o sa xi cavetahaxa ná me ta ngatsë rë xi cavetahaxa ná Jesucristu cojo Nina Nahmi naja, me xi catsicuya nga rë Jesucristu cjuahñu tsëhë ngajñi rë nima. 2Ngahan cojo yëjë sa xuta ladu naja xi siu cojo ná nguehe ne, ningatjin nuju carta vihi, ngayujun ni xuta ladu rë Nina xi tsëhë yëjë ni nandya ngajan distritu Galacia. 3Nina Nahmi naja cojo Nai naja Jesucristu ne, catisua nuju me cjuandaja cjuajeya. 4Jesucristu ne, casua me yojo rë me xi cueya me ngatsë rë yëjë ni jyë́ naja, cojo sa xi cuëhëndaya naja me tsëhë nixtin tsehen vihi, sacuatjin meje rë Nina Nahmi naja. 5Catamajyë catamahnga Nina cojo Hasen rë me yëjë ni nu yëjë ni nixtin. Cuatjin jain.

Ngu ni má cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu

6Jercu fircun ná xi ngayujun ni ne, jercu xati tinihñu cjin tsëhë Nina, me xi cajindaya nuju cojo cjuandaja rë Cristu, hane tinihñu tiña tsëhë ngu nga cjuachacun. 7Xi cjuaquixi ne, tsajin sa ngu cjuachacun ndajyihi xi hacjahi xi cuaxëtje naja. Peru tjin yahnga me xi tisuandya nuju hacuaha meje tsindeya me cjuandajyihi xi chja tsëhë Jesucristu. 8Peru sa xi tjin ngu me xi sua cumachaya nuju ngu cjuandajyihi xi tanguaain cojo xi ha catihín camachaya nuju ne, ¡catji me cojo nai rë me! Cuatjin catama, handasa ngahan suva o sa xi ngu ángel tsëhë ngahnga cuichja cjua jan. 9Sacuatjin canújin cojo nuju titjun ne, hacuanitjin ni cúya cuichjá cojo nuju quihndë cjua vihi: Sa xi tjin ngu me xi tisua tijimachaya nuju ngu cjuandajyihi xi tanguaain cojo xi ha camacjain nuju ne, ¡catji me cojo nai rë me!

10Ngahan ne, tsajin jercu meje ná xi chuya rë xuta tsahan ta xi meje ná ne, xi Nina chuya rë me tsahan. Sa xi meje sa ná xi xuta chuya rë me tsahan sacuatjin camameje ná hatsëë ne, hacuaha hacuiin mosu hndixahan rë Cristu ngahan.

Hacutjin camá xi camá Pablo apóstol

11Nguehe cuichjá cojo nuju ngayujun ni xi cjuandajyihi xi suá machaya rë xuta ne, hacuiin cjuatacun rë xuta. 12Hacuiin xuta casua ná me cjuandajyihi vë, hacuaha hacuiin xuta cavicuya ná me ta Jesucristu ne, me vëhë xi casua me camachaya ná.

13Ngayujun ni ne, ha camachaya nuju hacutjin xi casahme hatsëë, hya xi jemu cavétaha yojo naha cjuachacun rë xuta tjë rë Israel. Camachaya nuju tsëhë hacutjin jercu tisuá rë xuta ladu rë Nina cjuañihi nixtin hya hacuaha jercu tisahme ngahñu xi tsicjë́ya me. 14Hane ngahan ne, tsëhë yëjë xuta xi hacuaha tjë rë Israel xi tangun nu naha cojo ne, cavátjutaha rë xi casahmechehen yëjë ni xcusun rë xuta naha ta, tsëhë xi jercu tu cavétaha camahani yojo naha cojo xcusun rë xutachanga naha. 15Peru Nina ne, cavaxijin ná me chaja sa xi tsin ngahan, hane cojo cjuandaja rë me ne, casuaxa ná me. Hya xi Nina cavejña ngu cacun me 16xi tsingacun me ngahan Quihndi rë me, cojo sa xi suá cumachaya rë xutaxín tsëhë cjuandajyihi tsëhë me ne, hya tsajin yo xuta xi cëjë cavinengësë rë, 17hacuaha cejen ngajan Jerusalén xi cjuë́tjëngë me xi ha má apóstol chaja sa xi cuma ngahan apóstol. Cahndë́ rë vëhë ne, ngutjen cëjëxen ngajan distritu Arabia, sehe cavúya nga nandya Damasco.

18Hya xi camá ne, xi cavatju jyan nu ne, cëjë ngajan Jerusalén, cëjëtjëngë Pedru, hane cavitejñataha cojo rë me tyjuhun nixtin. 19Peru cahveen apóstol xi yahnga ta ngu ni Jacobo, xicjin Nai naja, xi cahvë. 20Cjua xi tichjá cojo nuju ne, vëë Nina ta hacuiin vindácha.

21Hya xi camá ne, cëjë distritu Siria cojo distritu Cilicia. 22Hane xuta ladu rë Cristu ngajan distritu Judea ne, hisca cjëë sa scuëë me ngahan. 23Sehe tu vihndë me cjua vihi: “Cha xi jercu casua naja cjuañihi hatsëë ne, quihndë ne, tisua cha tijimachaya rë xuta tsëhë cjuachacun xi jercu casahmi cha ngahñu xi tsicjëya cha.” Cuatjin vihndë me. 24Hane casahmi jyë casahmi hnga me Nina cojo Hasen rë me ngatsë naha.