Search form

Gálatas 2:6

6Peru me xi chjahárcun rë sacuaha xuta xi matitjun jan ne, (cuatjin chjá ta xa xi quitahá me jan ne, hisca cuendaain ná ta, Nina ne, texta ni vutsejen naja me ngayejen ni), me xi cuacun matitjun jan ne, cavesintaain me hisca ngu cjua tsëhë cjuandajyihi xi chjá cojo xuta, tsëhë xi ha tjin chihin.