Search form

Gálatas 4:1

1Cuma cuinújan ne, sacuaha cha xi cjuahatsja cjuanchina rë xutacha rë ne, nguyëjë rë xi chúva nu rë cha ne, tangun cha cojo ngu mosu xi cachahá rë, handasa cjuaquixindaja xi cha vëhë má cha nai rë yëjë ni cjuanchina jan.