Search form

Gálatas 4:15

15¿Mé camá cojo cjuandaja xi tjin nuju hatsëë ni? Ngahan ne, tsinguixë xi ngayun ne, hisca canaxun túxcun tuhun ná nixtin hya, sa xi camá canaxun.