Search form

Hebreos 1:5

5Hisca xi ngu ángel ne, cachjaain Nina cojo cjua vihi, sacuatjin cachja me cojo Quihndi rë me:

Ngaye xi quihndi naha ngaye;

hacuaha quihndë casuáxa ri.

Cuatjin cachja me. Hacuaha cachjaain me tsëhë ngu ángel cuitjin:

Ngahan cumá ngahan nahmi rë cha,

hane cha vëhë ne, cumá cha quihndi naha.

Cachjaain me cuatjin cojo ángel.