Search form

Hebreos 10

1Peru ley rë Moisés ne, sacuaha tjahnguen ni rë yëjë cjuandaja xi sehe sua naja Nina. Hacuiin ndandaja sua ley vëhë machaya naja hacutjin jain cun cjuandaja vëhë. Vëhë xi ley ne, tsajin nixtin xi cuma tsityjahi rë cjuatacun rë xuta xi tu nu tu nu fi me ndava Nina cojo chu xi tsiquehen me jan xi sua me cjuatjo cojo Nina. 2Sa xi cjuaveya rë chu vëhë cacaa rë catsityjahi jain rë cjuatacun rë xuta xi cafaharcun rë me ne, hacuaha ha quihndë tsiquiin sa me chu ta, tsëhë xi xi má rë me ne, ha quihndë tsajin jyë́ rë me. 3Peru xi cuatjin tsiquehen xuta chu ne, tu nu tu nu tsinguitsjen rë me tsëhë jyë́ rë me ta, 4tsëhë xi jni rë chu ndyaja cojo jni rë chu tentsun ne, hatuxa maji fahaxin rë jyë́ rë xuta.

5Vëhë xi hya xi cavéjña Cristu ngasunhndë ne, cachja me cojo Nina cuitjin:

Ngayun ne, hacuiin suvá cjuaveya rë chu xi meje nuju, hacuiin suvá cjuatjo xi meje nuju,

vëhë xi canihñu yojo naha.

6Hacuiin suvá cjuatjo xi tí xi chuya nuju tsëhë, hacuaha hacuiin suvá ni jingu sa cjuatjo xi sua nuju xuta ngatsë rë jyë́ rë me xi chuya nuju tsëhë.

7Sehe ngajan xi cachja nga Cristu: “Cuajyihi ngahan nguehe, xi sahme yëjë ni hacutjin xi meje nuju, ngayun Nina naha,

sacuatjin camahindu tsahan xcun xujun nuju.”

Cuatjin cachja Cristu cojo Nina. 8Xi tjun tjun ne, cachja Cristu xi Nina ne, mijí rë me hacuaha chuyiin rë me tsëhë cjuaveya rë chu cojo jingu sa cjuatjo, cojo cjuatjo xi tí, cojo cjuatjo xi sua xuta ngatsë rë jyë́ rë me, handasa cuatjin vitexa ley xi cuatjin sahmi xuta. 9Ngaxtun vëhë ne, cachja nga me xi tacun me xi sahmi me yëjë ni hacutjin xi meje rë Nina. Cuma cuinújan ne, tsicjë me xcusun changá xi hme chu, cojo sa xi cuejña me ngu xcusun xatsë xi sahmi xuta yëjë hacutjin xi meje rë Nina. 10Nina ne, catsityjahi me cjuatacun naja ngatsë rë xi Jesucristu ne, casahmi me yëjë ni hacutjin xi meje rë Nina, ngatsë rë cjuatjo xi casua Jesucristu xi casua me yojo rë me ngu ndiya ni.

11Yëjë ni nahmi ne, nchunchujun ni hinchacun me fahacuenda me xa rë me xi má me nahmi, hacuaha cuatjin cjín ndiya vuya sua me cjuatjo xi tu vëhë tu vëhë ni, xi hatuxa tsajin nixtin xi ma fahaxin rë jyë́ rë xuta. 12Peru Cristu ne, xi cavatju casua me ngu ni cjuatjo cojo Nina ngatsë rë jyë́ rë xuta ne, sehe quiji me ngahnga cavejña me taha ladu quixi tsëhë Nina. Hane cjuatjo xi casua me jan ne, tsajin nu tsajin nixtin xi meje rë xi cuya cjue nga xcun Nina. 13Hane quiji me ngajan, cojo sa xi nixtin xi cjui sa ne, ngajan cuejñaya me hisca hya xi yëjë ni xi sahmi rë me condra ne, cuiyuju ngahma gubiernu rë me. 14Vëhë xi ngatsë rë ngu ni cjuatjo vëhë ne, catsityjahi Cristu cjuatacun rë xuta xi ha Nina tiviyujuxin rë me xi cuma tsëhë me me, hane tsajin nu tsajin nixtin xi cuya cuetsun nga cjuatacun rë xuta xi cuacun vë. 15Hasen rë Nina ne, ha cuanitjin ni sua machaya naja cuitjin:

16Sacuaha compromisu xi sahme cojo xuta xi cuacun vë hya xi cuma ngascan tsëhë nixtin vëhë ne, hacui vihi:

Cueyá ley naha cahntsua cjuatacun rë me,

sacuaha xi cumahindu cjua rë ley vëhë cahntsua cjuatacun rë me.

17Hacuaha jyë́ rë me cojo cjuatsehen xi sahmi me ne,

ha quihndë tsajin nixtin xi tsinguítsjen.

Cuatjin cachja Hasen rë Nina. 18Hya xi ha camanchataha jyë́ ne, ha quihndë mamijí rë xi cjue sa cjue sa cjuatjo xcun Nina ngatsë rë jyë́ vëhë.

Meje rë xi nihña tiña tsëhë Nina

19Vëhë xi ngayejen ni ne, rcuun camahani xi cuiseen xcun Nina quihndë ngatsë rë jni rë Jesús. 20Jesús ne, cavuxaha me ngu ndiya xatsë xi cuma naja, ngu ndiya xi cjuecojo naja xcun cjuahñu, ngu ndiya xi cjuecojo naja xcun Nina ngatsë rë cjuaveya rë Jesús. 21Jesús ne, me vëhë má me nahmi xi jercu tu vengui camahani chjí rë, hacuaha sahmi naja me cuidadu ngayejen ni xi má ngayaan ladu rë Nina. 22Ngatsë rë yëjë cjuatacun vëhë ne, meje rë xi nihña tiña tsëhë Nina cojo nguñajatacun, meje rë xi tjin ngu tacun xi macjain naja Jesús ta, tsëhë xi cjuatacun naja ne, cachjahaxin rë cjuatsehen xi cún tsëhë xi sacuaha xi caxinchutaha rë jni, hane yojo naja ne, sacuaha xi cafengui cojo nandá tyjahi. 23Meje rë xi hacuiin nismetacun cjuandaja xi nújan xi vetahan tacun ta, tsëhë xi me xi cachja cojo naja yëjë cjuandaja xi sahmi me ngascan ne, hatuxa sahmichihin me yëjë cjuandaja vëhë. 24Meje rë xi cuinchan chuva rë hacutjin cuisecoon xingueen xingu xingu ngayaan cojo sa xi tjin naja cjuahmutacun hacuaha nihña cjuandaja. 25Mijí rë xi cuejñaxen xi ma tangun ngayaan sacuaha xcusun rë jingu sa xingueen. Xi meje rë ne, cuma tangun ngayaan cojo sa xi tahan cjuetacun xingueen xingu xingu ngayaan, hitsë guan ta nixtin xi cuinduva Jesús ne, chutsejen ta ha tijima tiña.

Handajasa cjuatjo casacu naja cjuahñu xatsë, peru suaain cahndë xi tujyë nihña cjuatsehen

26Cuatjin meje rë xi nihña ta sa xi ngu xingueen xi ha ndaja cafahatsja me cjua xi ha cjuaquixi cjuenduju me cojo ngu ndiya rë cjuatsehen ne, ha quihndë tsajin sa mé cjuatjo xi cuma cjue ngatsë rë jyë́ rë me. 27Cahndë́ rë vëhë ne, hatuxa sacú rë me castigu, cjue cuetí me xcun ndihi xi ha jima tiña nixtin xi tsicjë rë yëjë xi choho vëë rë Nina. 28Hya xi ngu xuta tsitjungui me ley rë Moisés ne, cojo jo cojo jyan ni xuta xi tsinguixi me xi cuaaintjin sahmi xuta vëhë ne, chja ley ta hatuxa cueya me, hacuaha hisca ngu tsajin yo cumayuma rë tsëhë me. 29Ngayun ne, ha ndaja hyun ta hitsë sa jercu jyihi camahani castigu meje rë xi cuma xuta xi sune tsufë me Quihndi rë Nina, hacuaha tsingatahacacun me xi tsajin mé vengui chjí rë jni rë Quihndi rë Nina jan, hacuaha choho chja me tsëhë Hasen rë Nina xi jercu casua rë xuta jan cjuandaja. Jni xi tsitjungui xuta jan ne, jni vëhë xi casahmichihin rë compromisu xi cachja Nina, hacuaha ngatsë rë jni vëhë ne, camatyjahi cjuatacun rë xuta jan. 30Ngayaan ne, ha hyan Nai naja, hane me vëhë xi cachja me cuitjin: “Ngahan satë ná xi sahmengojo cojo xuta tsehen; hatuxa ngahan sahmengojo.” Hacuaha chja nga me ngu ndiya cuitjin: “Ngahan Nai nuju ne, cjuahá chuva xuta naha.” Cuatjin cachja Nai naja. 31¡Jemu jyë chircun sa xi ngayaan cjuinenguenyan ngajñi rë castigu xi sahmi Nina, me xi quicun!

32Peru ninguitsjun nixtin titjun, hya xi ha cafë cachjuhunntsun cjuahasen rë Nina sehe cacaa nuju cojo ngu cjuacjintacun jyë xi casua nuju cjuañihi xi cavatjun camá. 33Jiya hora ne, xcun cojo xcun ni choho cachja xuta tsujun hacuaha casua nuju me cjuañihi, hacuaha jiya hora nga ne, cavisecuun rë xuta xi cuatjin cavatju me camá. 34Chjá cuatjin ta hacuaha hvë xi hacuaha camayuma nuju me xi hincha ndavaya. Hacuaha hisca cojo cjuasua caningatuhun xi cachjahataha cjuachan rë yëjë ni xcusun xi ngayun tsujun, tsëhë xi ha hyun ta ngajan ngahnga ne, ha tjin nuju ngu xcusun xi hitsë sa ndaja, xi tsajin nu tsajin nixtin cjuë. 35Xicanismutacuun cjuatacun xi rcun camahani, ta xi cuatjin cuanguncujun cjuatacun vëhë ne, Nina ne, hatuxa jemu jyë cjuatjo xi sua nuju me. 36Ngayun ne, meje rë xi scaa nuju cojo cjuacjintacun xi vatjun má, cojo sa xi hya xi cuatjin cafë canihñu hacutjin xi meje rë Nina ne, sacú nuju cjuandaja xi ha cachja Nina xi sua nuju me. 37Xujun rë Nina ne, cuitjin chja:

Ha tu chúva sa nixtin ne,

me xi cuinduva ne, hatuxa cuinduva me, ha quihndë cuindeyaain rë me.

38Xuta naha xi tsajin jyë́ rë me ne, sacú rë me cjuahñu xatsë ngatsë rë xi mangucacun me cojo ná;

peru sa xi cuya me cjue ngaxtun me ne, chuyiin ná tsëhë me.

Cuatjin chja xujun rë Nina. 39Peru ngayaan ne, hacuiin tangun ngayaan cojo xuta xi vuya fi ngaxtun me sehe tsicjë Nina me ta ngayaan ne, tangun ngayaan cojo xuta xi mangucacun me cojo Nina sehe cuaxëtje Nina me.