Search form

Hebreos 12:14

14Nihñu ngahñu xi cuinechun ngu cjuandaja ngu cjuajeya cojo yëjë ni xuta, hacuaha nihñu ngahñu xi cuma tyjahi cjuatacun nuju, ta hisca xi ngu xuta ne, cuechiin me xcun Nai naja sa xi hacuiin tyjahi cjuatacun rë me.