Search form

Hebreos 12:25

25Nechun cuidadu, hacuiin nitjungun Nina, me xi tichja cojo naja. Ta sa xi xutachanga naja cavatjinhngaain me tsëhë castigu hya xi catsitjungui me Moisés, me xi cachja cjua rë Nina cojo xuta nguehe ngasunhndë ne, hitsë guan ngayaan, sa xi nicuyan taha ngaxtuun tsëhë Jesús, me xi tichja cojo naja hisca ngajan ngahnga.