Search form

Hebreos 2:12

12sacuatjin chja me xcun xujun rë Nina xi chja me cuitjin:

Suá cumachaya rë yëjë xingueen yo ngayun,

hacuaha cuaxëndaja nuju së́ tsujun ngajñi rë me hiscan xi matangun me.

Cuatjin cachja Quihndi rë Nina.