Search form

Hebreos 2:6

6Tjin ngu cahndë́ tsëhë xujun rë Nina xi cachja ngu xuta cojo Nina cuitjin:

¿Mé vengui chjí niji ngayin xuta, xi cuatjin ninguitsjun niji?

¿Mé vengui chji niji xi cuatjin chjuhuncuendun niji?