Search form

Hebreos 5:6

6Hacuaha chja me jingu sa cahndë́ tsëhë xujun rë me cuitjin:

Ngaye xi nahmi ngaye yëjë nu yëjë nixtin

sacuaha camá Melquisedec hatsëë nixtin.

Cuatjin cachja Nina.