Search form

Hebreos 7:1

Jesús ne, má me nahmi sacuaha camá Melquisedec

1Melquisedec vë ne, matitjun me tsëhë nandya Salem, hacuaha má me nahmi xi sahmi me xa tsëhë Nina xi hatuxa jyë hnga cojo Hasen rë. Hane hya xi cavuya Abraham xi quiji cavaxëtje me quihndi rë hntsë me tsëhë condra rë ne, cavetju Melquisedec tsëhë nandya Salem quijitjengui me Abraham hiscan nduva, hane xi casacu xicjin me ndiya ne, catsinchacun Melquisedec Abraham.