Search form

Hebreos 7:4

4Chutsujun hacutjin jercu vengui chjí rë Melquisedec, xi hisca xutachanga naja Abraham ne, casua me me ngu cahndë́ tsëhë yëjë xcusun xi cavatëcja me të cahndë́ jan.