Search form

Hebreos 7:9

9Nahmi xi nduva tjë rë Leví xi hacuaha cojo me tifahatsja me diezmu ne, cuma cuinújan ne, sacuaha xi cojo me cavechji me diezmu rë me hya xi casua Abraham cojo Melquisedec jan diezmu rë me.