Search form

Hebreos 8:9

9Peru ha quihndë hacuiin sacuaha compromisu xi casahme titjun cojo xutachanga nuju,

hya xi cojo cjuahmutacun naha ne, cavaxëxen me tsëhë nangui Egipto;

hane tsëhë xi hacuiin quiji nduju me sacuatjin compromisu xi casahme cojo rë me ne,

vëhë xi ngahan ne, casahmecuendaan me, cuatjin chjá ngahan, Nai nuju.