Search form

Hebreos 9:2

2Vëhë xi camá ngu ndihya tsjian xi camá ndava Nina. Ngu cahntsua xi tjun tjun tacun, xi hmí rë Cahndë́ Rcun ne, ngajan tacun candeleru, tacun maxë, siu pan xi viyuju xcun Nina.