Search form

Hebreos 9:28

28Hacuanitjin ni Cristu ta hacuaha ngu ndiya ni casua me yojo rë me xi cjuahaxin me jyë́ rë jemu cjín xuta. Ngaxtun vëhë ne, cuinduva nga me xi ma jo ndiya, peru ha quihndë hacuiin tsëhë jyë́ rë xuta ta tsëhë xi cuaxëtje me xuta xi siuya rë me.