Search form

Santiago 1:4

4Peru nihñu ngujyë xi scaa nuju cojo yëjë ni cjuacjintacun jan hisca xi cuijnetaha. Sehe ngajan xi cuma yun xuta tyjahi xi chutaha cjuatacun rë xi cuma sahmi yëjë ni cjuandaja.