Search form

Santiago 3:14

14Peru sa xi tjin nuju cjuaxin cahntsua xahasen nuju, hane sa xi meje nuju xi suvun ni ngayun xi ndajyihi cuátjun cuma ne, meje rë xi hacuiin nihñu yehe yojo nuju, hacuiin nújun xi tjercu vechutaha cjuatacun nuju ta, quixiin vë.