Search form

Santiago 3:6

6Hane neje ne, tangun cojo ndihi ta tjemu cjan rë. Tjercu ma chja cjuatsehen. Handasa tjin cahndë́ rë xi quitaha ngajñi yojo naja ne, peru caa rë tsinguetsun naja. Vëhë xi tjercu choho vatjun má xcun ngasunhndë naja ta, tsëhë xi xitsehen ne, vëhë sahmi xi choho nújan.