Search form

Santiago 4:11

Mijí rë xi nichuvan xingueen

11Hacuiin choho nújun tsëhë xingun tsan ta, sa xi choho nújun tsëhë xingun ne, tangun vëhë cojo xi choho nújun tsëhë cjua xi vitexa Nina. O sa xi nichuvun xingun ne, tangun vëhë cojo xi nichuvun cjua xi vitexa Nina. Hane sa xi nichuvun cjua xi vitexa Nina jan ne, hacuiin tinihñu hacutjin xi vitexa ta, tinihñu yojo nuju sacuaha ngu xutaxa rë.