Search form

San Juan 10:10

10Cha chëjë ne, xi vinduva cha ne, suvá ni xi tsichëjë cha, tsiquehen cha, hacuaha tsinguetsun cha. Peru ngahan ne, canduvá cojo sa xi sacú rë xuta cjuahñu xatsë, hacuaha jercu sacú camahani rë me cjuahñu vëhë.