Search form

San Juan 10:36

36Quihndë ta Nina cavaxijin ná me hacuaha catsingatju ná me nguehe ngasunhndë ne, ¿hacutjin má xi nújun xi ngahan ne, choho chjá, tsëhë xi cachjá xi Quihndi rë Nina ngahan ni?