Search form

San Juan 15:15

15Ha quihndë cuichjaan xi hndixahan naha ngayun ta, tsëhë xi ngu mosu hndixahan ne, hvíin mé xi sahmi nai rë. Ngayun ne, amigu naha chjá tsujun ta, tsëhë xi yëjë cjua xi cáhndë xi cachja Nahmi naha ne, casuá camachaya nuju.