Search form

San Juan 17:5

5Quihndë ne, nihñu jyë nihñu hnga ná cojo Hasen naha ndyá hiscan nechun, ngayun Nahmi naha. Tuhun ná Hasen ndajyihi xi ha tjin ná hya xi nechan tangun cojo nuju hisca hya xi chaja sa cuejña ngasunhndë.