Search form

San Juan 18:13

13sehe quiji cani cha me titjun xcun Anás. Anás vë ne, nahmichahya rë Caifás má me. Hane nu vëhë ne, nahmi xi matitjun tsëhë yëjë ni nahmi má Caifás.