Search form

San Juan 18:2

2Quihndë ne, cha Judas, cha xi sahmi rë entregadu Jesús ne, hacuaha vëë cha cahndë́ vëhë ta, jemu quiji Jesús cahndë́ vëhë camatangun me cojo xuta ladu rë me.