Search form

San Juan 20:2

2Ngajan xi vangasanii na quiji na hiscan tacun Simón Pedru cojo cha ladu rë Jesús xingu jan, cha xi jemu vinga rë Jesús. Hane xi cafehe na jan ne, cuitjin cachja na:

―‍Cavaxë me nima Nai naja tsëhë tsjun rë, hane hyaan jani quiji chani rë. ―‍Cuatjin cachja na.