Search form

San Juan 21:11

11Sehe quiji Simón Pedru cajavë me nahya jan cavaxë me nangui quixí, quitsë rë cojo suvá ti yehe, sacuaha ngu cientu cojo yachan tejyan má chu. Hane handasa cuatjin cjín chu ti hincha chu nahya jan ne, catiyaain.