Search form

San Juan 21:15

Visiajmi Jesucristu cojo Simón Pedru

15Hane xi cajnetaha cajinë tajñu me ne, sehe cavinenguise Jesús Simón Pedru cuitjin:

―‍Ngayun Simón, quihndi rë Jonás, ¿há hitsë sa hmu tacún ná ngayun xi cuma rë me xi cuicun vi? ―‍Cuatjin cavinenguise me.

Hane Pedru ne, cuitjin cafayangui me tsëhë Jesús:

―‍Juun. Tatá, ngayun ne, hyun ta hmú cácun nuju. ―‍Cuatjin cafayangui Pedru.

Hane Jesús ne, cuitjin cachja me cojo Pedru:

―‍Nihñu cuidadu xuta ladu naha sacuatjin ndaja cuidadu sahmi ngu paxtu rë chu hnditsánga rë me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.