Search form

San Juan 21:7

7Ngajan xi cha ladu rë Jesús xi jemu vinga rë Jesús jan ne, cuitjin cachja cha cojo Pedru:

―‍¡Nai naja vë! ―‍Cuatjin cachja cha.

Ngajan xi Simón Pedru ne, xi cahndë me cjua xi hacui Nai naja ne, cavajásanii me tsjian rë me, tsëhë xi quixti me xi sahmi me xa jan. Hane sehe catsingatjenya me yojo rë me ngajñi nandá xi cjuetjengui me Jesús tjehen laguna jan.