Search form

San Juan 4:46

46Hya xi camá ne, cavuya cafehe me Caná, ngu nandya tsëhë distritu Galilea, hiscan xi casahmi me xi nandá ne, cavuya camá xan rë uva. Hane ngajan nandya Capernaum ne, cavéjña ngu xutaxa rë xi hmu rë cha quihndi rë me.