Search form

San Juan 5:3

3Cahndë́ jan ne, jemu cjín xuta siuhmu me. Siu xuta rcá, siu xuta rengun, siu xuta xi quixíhñu yojo rë xi tacunya rë me xi cuiniya nandan