Search form

San Juan 5:9

9Cha vëhë ne, ha tu ñahñu camandaja cha, cafaha cha nijña rë cha, cavetsihin catsujyihiya cha.

Nixtin vëhë ne, nixtin xi chjahájenda rë.