Search form

San Juan 7

Jesucristu cojo xicjin me

1Xi cavatju vëhë ne, catsujyihiya Jesús ngujo nandya tsëhë distritu Galilea. Mijí tsujyihiya me nandya xi siu ladu tsëhë distritu Judea ta, tsëhë xi xutaxa rë yungun ne, tivanguise me Jesús xi tsiquehen me. 2Quihndë ne, ha camatiña suhi tsëhë Ndihya Tsjian, suhi xi sahmi xuta tjë rë Israel. 3Ngajan xi me xi xicjin Jesús jan ne, cuitjin cachja me cojo Jesús:

―‍Tihin ngajan distritu Judea, cojo sa xi hacuaha cojo xuta ladu riji xi siu jan ne, scuëë me xcusun xi nihñi ta 4tsëhë xi ngu cha xi meje rë xi cumachaya rë xuta xcusun xi sahmi cha ne, hacuiin táha hma sahmi cha. Ngaye ta cuatjin jemu nihñi cjuandaja ne, ningacuin rë yëjë xuta cjuandaja vëhë. ―‍Cuatjin cachja xicjin Jesús cojo rë me ta, 5tsëhë xi me xi cuacun vë ne, camanguaain cacun me cojo Jesús.

6Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cafayangui me:

―‍Cjëë cuechú nixtin xi sahme mé xi sahme. Peru ngayun ne, tu mé ni nixtin ne, ndatjin xi cuma nuju. 7Ngayun ne, cumaji choho scuëë nuju xuta, peru ngahan ne, choho vëë ná me ta, tsëhë xi ngahan ne, chjá cjuaquixi xi xcusun xi sahmi me ne, hatuxa tsehen. 8Tángun ni ngayun ta ngahan ne, cjueen suhi vëhë. Cjueen ta cjëë cuetjucaa nixtin xi sahme mé xi sahme. ―‍Cuatjin cafayangui Jesús.

9Xi cavatju cachja me cojo xicjin me cjua vëhë ne, cavéjña ni me nangui rë me.

Quiji Jesucristu suhi tsëhë Ndihya Tsjian

10Hane xi cavatju quiji xicjin Jesús suhi jan ne, hacuaha cojo Jesús quiji me. Peru hacuiin táha tsejen ta sacuaha xi táha hma quiji me. 11Hya xi camá ne, xutaxa rë yungun jan ne, cavanguise me Jesús hiscan jima suhi jan. Cuitjin cavinenguise me:

―‍¿Jani tacun cha vëhë? ―‍Cuatjin cavinenguise me.

12Hane xutacjín jan ne, jercu visiajmihma me ngajñi rë me tsëhë Jesús. Ngujo me ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngu xuta ndaja me. ―‍Cuatjin cachja me.

Peru ngujo nga xuta ne, cuitjin cachja me:

―‍¡Jéya, vindacha cha xutacjín! ―‍Cuatjin cachja me.

13Peru tsajin hisca ngu xuta xi cachjatë me tsëhë Jesús ta, tsëhë xi tsacjun me xutaxa rë yungun.

14Quihndë ne, hya xi camavasen tijima suhi jan ne, quiji Jesús yungun xi matitjun, sehe cavetsihin cavicuya me xuta cjua rë Nina. 15Hane xutaxa rë yungun jan ne, quijircun rë me xi cuatjin jemu ndaja chja Jesús. Cuitjin cachja me ngajñi rë me cojo xicjin me:

―‍¿Hacutjin má xi cuarcu vechú cjuatacun rë cha vë xi hisca hacuiin cavutaya cha? ―‍Cuatjin cachja me.

16Ngajan xi Jesús ne, cuitjin cachja me cojo xutaxa rë xi cuacun jan:

―‍Cjua xi vicuyá rë xuta ne, hacuiin cjua naha suva ta cjua rë me xi catsingatju ná. 17Sa xi ngu xuta meje sahmi me sacuatjin xi meje rë me xi catsingatju ná ne, ngajan sacú cumachaya rë me tsëhë cjua xi vicuyá, ¿há xi tsëhë Nina ne? o ¿há xi nduva tsëhë cjuatacun naha suva? 18Xuta xi chja me cjua xi nduva tsëhë cjuatacun rë suvá me ne, meje sahmi jyë sahmi hnga suvá me yojo rë me. Peru xuta xi meje sahmi jyë sahmi hnga me me xi catsingatju rë me ne, me vëhë ne, quixi me cojo cjua rë me hacuaha tsajin cjuatsehen cahntsua xahasen rë me.

19’Moisés ne, casua nuju me ley rë Nina, peru hisca ngu ngayun nihñuchuun sacuatjin chja ley vëhë. ¡Tsëhë vëhë rë xi meje nicuhun ná! ―‍Cuatjin cachja Jesús.

20Ngajan xi xutacjín jan ne, cuitjin cafayangui me:

―‍¿Yo xitsehen xi cachja cojo nuju? ta nguehe ne, tsajin yo xi meje tsiquehen nuju. ―‍Cuatjin cafayangui xutacjín jan.

21Hane xi cafayangui Jesús ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngayujun ni ngayun ne, quijircun nuju ngatsë rë ngu xcusun xi casahme nixtin xi chjahájenda rë. 22Peru suvá Moisés hacuaha cavejña me xcusun xi xtí chuxin rë quihndi xihin. (Xi cjuaquixi ne, hacuiin Moisés ta xutachanga nuju xi cavejña me xcusun vëhë.) Hane vëhë xi ngayun ne, vichun chuxin rë quihndi xihin handasa nixtin xi chjahájenda rë. 23Sa xi vichun chuxin rë quihndi xihin nixtin xi chjahájenda rë cojo sa xi nihñuchuhun sacuatjin cjua xi chja ley rë Moisés ne, ¿mé má cuatjin ma cjan nuju cojo ná xi casahme xi camandaja camahani ngu xuta nixtin xi chjahájenda rë ni? 24Ha quihndë hacuiin tujyë nichuvun ná ta nichuvun ná cojo ngu cjuatacun xi cjuaquixi. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

¿Jani hiscan canduva Jesucristu?

25Ngajan xi ngujo xuta nandya Jerusalén ne, cuitjin cachja me ngajñi rë me:

―‍¿Hacuiin me vihi xi vinchise rë xi cueya ni? 26Peru chutsujun ta cuajyihi me secun me tichja tichja me cojo xuta, hane ndastu ngu cjua chja xutaxa rë cojo rë me. ¡Hyaan sa xi vëëndaja xutaxa rë xi me vihi xi catsingatju jain Nina me! 27Me vihi ne, ha hyan jani canduva me, peru hya xi cuinduva me xi Nina tsingatju rë ne, tsajin yo vëë jani cuetju me cuinduva me. ―‍Cuatjin cachja xuta xi cuacun jan.

28Ngajan xi Jesús ne, xi quijinduju sa cavicuya me xuta ngajan yungun xi matitjun ne, jercu hñu cachja me cuitjin:

―‍¿Há quixi xi hyun ná hacuaha hyun jani canduva? Peru ngahan ne, hacuiin cjuatacun naha suva xi canduva. Me xi catsingatju ná ne, hatuxa quixi me cojo cjua rë me, peru ngayun ne, hyúun me. 29Ngahan ne, hvë me ta, tsëhë xi hiscan tacun me ne, ngajan canduvá. Hacuaha me vëhë catsingatju ná me. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

30Tsëhë xi cuatjin cachja Jesús cjua vëhë ne, vëhë xi meje cjuaha xuta xi cuacun jan me. Peru tsajin yo xi cavetahatsja rë me ta, tsëhë xi cjëë cuetjucaa nixtin xi cuatjin cuma. 31Hane jemu cjín xuta ngajñi rë xutacjín jan ne, camangu cacun me cojo Jesús. Cuitjin cachja me:

―‍Hya xi cuinduva me xi Nina tsingatju rë ne, ¿há hitsë sa cjín cjuarcun sahmi me xi cuma rë cjuarcun xi casahmi me vihi? ―‍Cuatjin cachja xuta xi cuacun jan.

Catsingatju xutaxa rë yungun cha xi cjuaha rë Jesucristu

32Hane ngujo cha fariseo ne, cahndë cha xi visiajmihma xutacjín jan ngajñi rë me cojo xicjin me cjua vëhë. Ngajan xi yëjë ni nahmi xi matitjun cojo cha fariseo jan ne, catsingatju me mayu cojo nisë rë cha xi chjahá rë Jesús. 33Hane Jesús ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngujo nixtin sa xi cuitejña cojo nuju, sehe cúya cjuë́ nga hiscan tacun me xi catsingatju ná. 34Ngayun ne, cuinchunsun ná, peru sacuiin nuju ngahan ta, tsëhë xi hiscan xi cuitejña ne, cumaji cuangun. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

35Ngajan xi xutaxa rë jan ne, cavinenguise xicjin me cuitjin:

―‍¿Jani cjue cha xi cuijyihi vi xi sacuiin naja cha? ¿Há cjue cha ngu nangui cjin, cjue tjengui cha xuta naja xi cavitsojo ngajñi rë xutaxín hane ngajan cuicuya cha xutaxín jan ni? 36¿Mé vijne cjua xi chja cha xi cuinchaseen cha ne, sacuiin naja cha, tsëhë xi hiscan cuejña cha ne, cumaji cuanguen? ―‍Cuatjin cavinenguise xicjin xutaxa rë jan.

Nandá xi sua cjuahñu

37Quihndë ne, nixtin xi cajnetaha suhi jan ne, vëhë nixtin jyë tsëhë suhi jan. Hane casecun Jesús cachjahñu me cojo xuta cuitjin:

―‍Sa xi tjin yo xi xinda rë ne, catinduva tjengui ná catihi. 38Xuta xi mangucacun me cojo ná ne, cuatju me sacuatjin chja xujun rë Nina xi chja cuitjin: “Cuetju tsëhë xahasen rë me sacuaha nandá xi ña vangatë xi sua rë me cjuahñu xatsë.” ―‍Cuatjin cachjahñu Jesús.

39Xi cuatjin cachja Jesús ne, cachja me tsëhë Hasen rë Nina xi sehe sacú rë xuta xi mangucacun me cojo Jesús. Cuatjin cachja Jesús ta, tsëhë xi Nina ne, cjëë sua me Hasen rë me, tsëhë xi Jesús ne, cjëë cuma jyë cuma hnga me cojo Hasen rë me.

Hacuiin ngu ni cjuatacun catsingataha cacun xutacjín

40Hane xi cahndë xutacjín jan cjua vëhë ne, ngujo me ne, cuitjin cachja me:

―‍Me vëhë ne, cjuaquixi xi me vëhë profeta xi jemu nechanyan rë. ―‍Cuatjin cachja ngujo me.

41Hane ngujo nga me ne, cuitjin cachja me:

―‍Me vëhë xi Tsingatju Nina. ―‍Cuatjin cachja me.

Peru ngujo nga me ne, cachja me cuitjin:

―‍¡Peru Me xi Tsingatju Nina ne, hacuiin ngajñi rë xuta Galilea cuetjujñi me! 42¡Ha hyan xi xujun rë Nina ne, chja ta Me xi Tsingatju Nina ne, cuinduva me tsëhë tjë rë xutachanga naja David, ngajan Belén hiscan nangui rë David! ―‍Cuatjin cachja me xi cuacun jan.

43Cuatjin camá xi ngatsë rë Jesús ne, hacuiin ngu ni cjuatacun catsingataha cacun xutacjín jan. 44Vëhë xi ngujo xuta jan ne, meje cjuaha me Jesús cjuecojo me ndavaya. Peru tsajin yo xi cavetahatsja rë me.

Camanguaain cacun xutaxa rë cojo Jesucristu

45Hya xi camá ne, mayu cojo nisë rë cha ne, cavuya quiji nga cha xcun nahmi xi matitjun cojo xcun cha fariseo xi cuacun jan, hane xutaxa rë xi cuacun jan ne, cuitjin cachja me cojo mayu jan:

―‍¿Mé má canduvuun cojo cha? ―‍Cuatjin cachja me.

46Ngajan xi cha mayu cojo nisë rë cha jan ne, cuitjin cafayangui cha:

―‍¡Cjëë camahani cuinuhyin xi chja ngu xuta sacuatjin chja me vëhë! ―‍Cuatjin cafayangui cha.

47Hane cha fariseo jan ne, cuitjin cachja cha cojo cha xi cuacun jan:

―‍¡Tu ma rë sa xi cojo ngayun camandacha ngayun! 48¡Ngayun ne, hyun ta hisca ngu xutaxa rë, hisca xi ngu xuta fariseo ne, cjëë cumangu cacun me cojo cha xi cuajyihi vë! 49Peru xutacjín xi cuacun hisca hvíin hacutjin chja ley rë Moisés ne, ¡mijí rë Nina me! ―‍Cuatjin cachja cha fariseo jan.

50Ngajan xi ngu cha fariseo xi hmí rë Nicodemo, cha xi quiji tjengui rë Jesús hatsëë ne, cuitjin cachja cha cojo cha xi cuacun vëhë:

51―‍Chja ley naja ta cumaji nihña castigu ngu xuta xi cjëë cuinuhyan mé cuichja me hacuaha sacú naja cjuaquixi mé casahmi me. ―‍Cuatjin cachja cha Nicodemo.

52Ngajan xi cha fariseo xi cuacun jan ne, cuitjin cafayangui cha:

―‍¿Hacuaha cojo ngayun má ngayun xuta rë distritu rë Galilea ni? Chutayun xujun rë Nina ne, sehe ngajan sacú cumachaya nuju ta ngajan Galilea ne, cuetjinjñii hisca ngu profeta. ―‍Cuatjin cafayangui cha fariseo xi cuacun jan.

Chjuun xi cachjahá rë xcun cjuatsehen xi tisahmi

53Hya xi camá ne, jima ngu xuta jan cafe me ndava me.