Search form

San Lucas 1:11

11Hane hora xi tivaca me tyjungunsa jan ne, camatsejen xu ngu ángel secun taha ladu quixi tsëhë ngasunscun hiscan xi tí tyjungunsa.