Search form

San Lucas 1:27

27ndava ngu chjuun xungun xi hmí xu rë María. Hane María jan ne, tacunvasen cjuavixan rë me cojo ngu xihin xi hmí rë José, ngu me xi tjë rë David, ngu xutachanga xi camatitjun xu tsëhë xuta tjë rë Israel.