Search form

San Lucas 1:5

Cafehe cjua xi tsin Juan Vitenda rë Xuta

5Nixtin hya xi Herodes cavitexa me yëjë ni xuta tjë rë Israel ne, cavéjña xu ngu nahmi xi hmí rë Zacarías, me xi má ladu rë Abías. Hane chjuun rë Zacarías ne, Elisabet hmí rë me, hacuaha tjë rë Aarón xu má me.