Search form

San Lucas 1:80

80Hya xi camá ne, quihndi jan ne, camajyë, hacuaha cavejñahñu xu cjuatacun rë. Hane xi camá ngu xihin jyë ne, quiji cavéjña xu ngajan ngu xín camahani tsëhë nandya, hisca hya xi cavechú nixtin xi cavetsihin cachja cjua rë Nina cojo xuta tjë rë Israel.