Search form

San Lucas 10:7

7Hane xi cuisuhun ngu ndihya ne, ha ngajan ni tinechun, xinu siuhun cojo rë me mé xi sua me. Cuatjin nihñu ta, tsëhë xi ngu xuta xi sahmi me xá ne, vechú chuva rë xi sacú chji rë me. Vëhë xi mijí rë xi cuangun nguehe cuangun ngajan cuinechun.